Het mooie van dit vak is dat wij als projectleiders en adviseurs, elke dag weer zien hoe mooi de natuur vaak anders reageert dan wij, mensen, kunnen voorspellen.
Hierdoor blijft het een gezonde spanning tussen Natuur en Mens om een evenwicht te zoeken om op elk vlak van de grasgroei het meeste eruit te kunnen halen.

Onze adviseur heeft gewerkt voor onder andere KNVB, NOC*NSF, betaalde voetbalclubs, (lokale) voetbalverenigingen en vele golfbanen en aannemers.
Onze adviseur heeft verstand van alles wat zich in de bodem bevindt en natuurlijk wat nodig is om een goede balans te vinden tussen water, lucht, mineralen en structuur (organische stof, klei, leem, zand).
Ook het in evenwicht houden van schimmels en bacteriën als mineralen in de bodem in relatie tot de grasplant is van groot belang.

Een taak als adviseur/projectleider is het maken van bodemscans of bodemanalyses, de uitslag hiervan zal worden vertaald in een advies op maat voor een optimale en gezonde grasgroei en /of bodemverbetering.

Een bodemanalyse kan worden gemaakt door middel van een sample/bodemmonster, deze op te sturen naar het laboratorium, waar het wordt onderzocht op bijvoorbeeld:
 Algemeen bodemonderzoek zandgrond/kleigrond
 Sporen, B,Mn,Cu,Zn,Co.
 Meststoffenanalyse
 Waterkwaliteit
 Granulaire samenstelling
 Nematodenonderzoek

Met een bodemscan, door middel van onze nieuwe Soil scan techniek is het mogelijk om laag voor laag van de bodem te zien wat er aan voedingsstoffen aanwezig is.
Door het inmeten met GPS coördinaten is het daarmee mogelijk om met GPS technieken werkzaamheden beter uit te voeren zoals bezanden.
Tevens kan er door deze techniek gerichter worden bemest, waardoor men minder stikstof en fosfaat hoeft te gebruiken.

Het belang van een goede balans tussen de 5 mineralen is groot, een tekort of te veel van 1 is al zichtbaar in het veld. Verdere uitleg zie ”bemesting”.

De 5 mineralen:
(N)atrium
(M)agnesium
(K)alium
(C)alsium
(P)Fosfaat

Tevens kunnen wij u helpen met het geven van advies bij een aantasting van schimmels en/of aaltjes (nematoden) op uw sportvelden.
Vooral aaltjes aantastingen nemen de afgelopen jaren in de voetbalvelden en Golfbanen toe.
Deze dragen bij aan het verzwakken van de grasplant, waardoor de schimmels meer vat krijgen.
Schimmels komen van nature voor in de bodem, in de lucht en in het water. Een beter bodembalans draagt bij aan een beter weerbaarheid van de plant.

Aaltjes of Nematoden zijn 1 van de meest voorkomende dieren op deze aardbodem. Door het uit evenwicht raken van de natuur en een grotere hoeveelheid aan neerslag in een korte tijd, zien we een toename aan schade veroorzaakt worden door deze pathogene aaltjes.
Door middel van de toepassing van onder andere deze milieuvriendelijke alternatieven qua bestrijdingsmiddelen zijn: Zeewierextracten, Fosfieten, Aminozuren, Fulvinezuren en Gesteentemeel.
Hiermee is het mogelijk om de aantasting van aaltjes aan de grasplant te beperken.